Fondo teisinė bazė

1988 m. vasario mėn. 27 d. iniciatyvinė žmonių grupė įsteigė LIETUVOS VAIKŲ FONDĄ (LVF) – nepolitinę, nereliginę, neturinčią narių, teisiškai registruotą, atitinkančią demokratijos principus, nesiekiančią pelno organizaciją, kurios pagrindiniai tikslai – labdara, parama vaikams. 1988 m. kovo mėn. Lietuvos vaikų fondas pradėjo savo veiklą.

LVF nuo pat įsikūrimo pradžios savo veiklą vykdė, atsižvelgdamas į šalies tradicijas. LVF buvo įregistruotas LR Teisingumo ministerijoje 1990 m. gruodžio 18 d. Pasikeitus įstatymui LVF buvo perregistruotas Teisingumo ministerijoje 1994 m. vasario 4 d. (registracijos Nr.LO – 13). Nauji fondo įstatai buvo įregistruoti  Teisingumo ministerijoje 1997 m. sausio 3 d. (Nr.LO – 2), įstatų pakeitimai – 2002 m. vasario 15 d. (Nr. LO – 2). Pasikeitus Registro tvarkytojui, pastaruoju metu LVF yra registruotas LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Nauji LVF įstatai įregistruoti 2010 k. kovo 9 d.