Veiklos kryptys

  • Vaikų individualios paramos programos: “Šeimos – Lietuvos vaikams”, “Atjauta” ir “Saulutė” (kartu su Lietuvos našlaičių globos būreliu “Saulutė” – Sunlight Orphan Aid for Lithuania), Vokietijos  vaikų fondu (ChildFund Germany), AB SEB banku ir pavieniais rėmėjais iš Lietuvos ir užsienio šalių).
  • “Šeima”: vaikų globėjų konsultavimas globojamo vaiko gerovės organizavimo ir užtikrinimo klausimais (individualiais atvejais – globojamų ar LVF remiamų vaikų konsultavimas vaikų psichinės ir fizinės sveikatos klausimais, reikalui esant – būtinų paslaugų teikimo organizavimas). Vienkartinė finansinė parama šeimoms bei kitoms paramos organizacijoms.
  • “Studentai” – finansinės paramos teikimas studentams pagal rėmėjų nuorodas.
  • “Vaikai ir jūra” – vaikų, gyvenančių vaikų globos įstaigose, šeimynose bei socialinės rizikos šeimose augančių vaikų vasaros poilsio ir reabilitacijos organizavimas.
  • “Kartu” – kartu su organizacija World Childhood Foundation (Švedija) vaiko teisių mokymas, socialinių įgūdžių ir vaikų rankdarbių užsiėmimų, pagalbos ruošiant pamokas organizavimas  Kirtimų taboro vaikams Romų visuomenės centre.
  • “Šiluma – vaikams” apšildymo krosnių įrengimas vaikų globos įstaigose bendradarbiaujant su Vokietijos Krikščioniškuoju vaikų fondu ir Vokietijos krosnių statytojais.
  • “Ugdymas karjerai” – Europos Socialinio Fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuojamas projektas, skirtas vaikų globos namų ir buvusių vaikų globos namų auklėtinių parengimui savarankiškam gyvenimui. Išsamesnė informacija pateikiama atskirai.
  • “Parama” – labdaros bei paramos vaikų globos įstaigoms, ligoninėms, kitoms paramos organizacijoms ir pavieniams asmenims organizavimas ir teikimas.