Steigėjai

Lietuvos vaikų fondo steigėjai

Šiuos žmones suvienijo meilė vaikams, atsakomybė, dirbant su šeimomis ir globėjais, asmeninis indėlis, kuriant Fondo įvaizdį, dirbant su tarptautinėmis organizacijomis ir tampant jų partneriais.

Fondui vadovauja direktorė Romualda Navikaitė.

Fondo steigėjai (iš kairės): Romanas Burba,   Romualda Navikaitė, Juozas Nekrošius.

Romanas Burba, Juozas Nekrošius pasitraukė iš fondo steigėjų ir veiklos.