Kontaktai

Lietuvos vaikų fondas

Teisinė forma: Labdaros ir paramos fondas

Įregistruotas paramos gavėjas LR Juridinių asmenų registre, Vilniaus filiale

Fondo identifikacijos numeris 190666113.

Telefonas + 370 5 262 88 36, telefonas + 370 5 262 71 80
Elektroninis paštas informacijai: info@lvf.lt

Būstinės adresas: Lietuvos vaikų fondas, Laisvės pr. 125, LT- 06118 Vilnius

Direktorė Romualda Navikaitė (tel. +370 5 262 8836), el.paštas: romualda.navikaite@lvf.lt

Buhalterė Liudmila Murnikova (tel. +370 5 262 7180), el.paštas: buhalterija@lvf.lt

Kaip kreiptis į Lietuvos vaikų fondą?

Viena iš sąlygų – vaiką ar šeimą rėmimui turi rekomenduoti miesto arba rajono Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Taip apsaugome vaikus, kad parama būtų naudojama pagal paskirtį.

Užpildyti vaiko anketą (priedas), pridėti dvi vaiko portretines nuotraukas ir atsiųsti ją fondo adresu.

Ko negali Lietuvos vaikų fondas?

Paremti visų prašančių. Jų daug. Užsienio partneriai dažniausiai nurodo, kam skirti paramą. Sukaupti savo lėšų tiek, kad galėtume padėti visiems prašantiems, neįmanoma. Tam trukdo nepalankūs įstatymai, banko “Snoras” bankrotas. Labdaringos veiklos tradicijos Lietuvoje plečiasi kasmet, atsiranda vis naujų paramos fondų ir organizacijų. Fondas žinomas pasiaukojamu darbu, atsakomybe, bet be garsių pavardžių – tai tik ateities planai paremti kuo daugiau reikalingų paramos vaikų.