Fondui įsikūrus steigėme stipendijas gabiems našlaičiams ir vaikams iš gausių šeimų, gerai besimokantiems aukštosiose mokyklose. Vėliau su Amerikos lietuvių pagalba skatinome Lenkijos lietuvius, studijuojančius Lietuvoje.