Projektas „Sėkmingos karjeros akademija“ (Nr.08.3.1-ESFA-K-413-01-0015)

Tikslas – Įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis sėkmingai integracijai į darbo rinką plėtojant ir ugdant kompetencijas bei projektuojant inovatyvias socialines paslaugas.