Šeima pripažįsta kiekvieną savo ar globojamą vaiką kaip vertybę, siekiant visapusiško asmenybės suformavimo. Tikslu užauginti ir išugdyti dorą ir savarankišką asmenybę