Akcija „Šiluma – Lietuvos vaikams“ Lietuvoje pradėta įgyvendinti prieš dvejus metus. Jos metu Vokietijos krosnių statytojų asociacijai ROTER HAHN priklausantys meistrai dovanoja vaikų globos namams ar kitoms įstaigoms koklinių krosnių apšildymo sistemas „Heiz-Wasser-Marsch“ . 2003 m. Axel Schmitz su 6 žmonių grupe įrengė apšildymo sistemą Mosėdžio parapijos vaikų globos namuose Skuodo rajone.

2005 m. liepos 14-23 d. Naujojo Daugėliškio vaikų globos namams (Ignalinos rajonas) Roter Hahn organizacijos Pietų Badeno žemės regiono vadovas Frank Gehring su kolegomis Walter Blum, Hubert Mößner, Alois Frieseneger, Gerhard Phillip, Rudolf Wöhrlin, Stefan Schmid, Albert Frei, Peter Hanselmann su pameistriu Andreas Kössler įrengė naują šildymo sistemą ir pastatė koklinę krosnį, kurią puošia vokiečių vaikų piešiniai. Kartu su grupe Daugėliškyje dirbo ir organizacijos Global Cooperation atstovė p.Angel Wingert. Šių geranoriškų žmonių dėka vaikų globos namai gavo ne tik beveik 20 tūkst. Eurų kainuojančią šildymo sistemą, bet ir labdaros: dviračių, drabužių, avalynės, slidžių ir kt. daiktų, kuriuos aukojo ne tik pavieniai žmonės, bet ir firmos Tartex, Kellogs. Firmos Audi atstovai Lietuvoje UAB „Keturi žiedai“ skyrė finansinę paramą šiems globos namams, kurią daugėliškiečiai galvoja panaudoti naujų langų gamybai („kad krosnies šiluma neišeitų vėjais“).2004 m. Martin Edtbauer su 5 draugais įrengė 2 krosnis Veliučionių sustiprinto auklėjimo vaikų globos namų medžio dirbtuvėse , o Volkmar Böhm su 7 kolegomis įrengė šildymo krosnimi sistemą Ignalinos aklųjų ir silpnaregių dienos centre.