Siekdami plėtoti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką startavo naujas Lietuvos vaikų fondo projektas – Sėkmingos karjeros akademija Nr.08.3.1-ESFA-K-413-01-0015 kurios veikos įtrauks socialiai pažeidžiamus asmenis.
Vilniaus apskrityje, kartu su Lietuvos darbo birža, bei kitais socialiniais partneriais įgyvendinamas projektas siekia įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis sėkmingai integracijai į darbo rinką, plėtojant ir ugdant kompetencijas bei projektuojant inovatyvias socialines paslaugas.
Projekte numatoma plėtoti ir ugdyti socialinę atskirtį patiriančių asmenų kompetencijas ir įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis sėkmingai integracijai į darbo rinką, organizuojant profesinį orientavimąsi, informavimą, konsultavimą bei tarpininkavimą.
Projekto metu bus adaptuotos dvi (2) inovatyvios metodikos, sukurta ir suteikta unikali socialinės integracijos veiklos kompleksinė paslauga, 240 socialiai pažeidžiamų asmenų dalyvaus socialinei integracijai skirtose veiklose, net 96 jų – pradės ieškotis darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Dalyvavo aktyviai 124 asmenys.
Šios veiklos vykdomos pagal Lietuvos vaikų fondo parengtą bei 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Europos socialinio fondo finansuojamą projektą.