“ Sėkmingos karjeros akademija“
Sutarties Nr.08.3.1.-ESFA-K-413-01-0015
Projektą finansuoja:Europos Socialinis Fondas
Projekto biudžetas: 305222.30 €
Siekiant plėtoti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką 2018 m.balandi startavo Lietuvos vaikų fondo projektas“ Sėkmingos karjeros akademija“, kurio veiklos įtrauks 240 socialiai pažeidžiamus asmenis. Trukmė – 4 metai yra rengiamas prašymas dėl pratęsimo. Projekto vertė: 305222.30 EUR, iš jų 10 000 Eur. – Lietuvos vaikų fondo įnašas.
Projekto tikslas – įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis sėkmingai integracijai į darbo rinką,plėtojant ir ugdant kompetencijas bei projektuojant inovatyvias socialines paslaugas.
Uzdavinys- plėtoti ir ugdyti socialinę atskirtį patiriančius asmenis sėkmingai integracijai į darbo rinką, organizuojant profesinį orientavima(si), informavimą, konsultavimą bei tarpininkavimą.
Vilniaus apskrityje kartu su Užimtumo tarnybos Vilniaus skyriumi bei kitais socialiniais partneriais įgyvendinamas projektas siekia įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis (daugiausia jaunimą) sėkmingai integracijai į darbo rinką plėtojant ir ugdant dalyvių kompetencijas bei projektuojant inovatyvias socialines paslaugas Veiklos vyksta Vilniaus mieste ir rajone, Trakų ir Ukmergės rajonuose, numato įsijungti Švenčionių rajono dalyviai.Aktyviai įsijungus Vilniaus Jono Ivaškevičiaus mokyklos socialinei darbuotojai, buvusi mokyklos direktorė Vajonei Strimaitienei,ji deda daug pastangų rengdamasi individualioms ir grupinėms konsultacijoms,nes kiekvienas jaunuolis reikalauja ypatingo dėmesio.
Projekto metu darbuotojai naudoja inovatyvias metodikas, teikia unikalias socialines integracijos veiklos kompleksinės paslaugas. 240 socialiai pažeidžiamų asmenų dalyvaus socialinei integracijai skirtose veiklose; 96 iš jų – pradės ieškoti darbo, mokytis, dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Pastaruoju metu dalyvavo 109 dalyviai, kurių dalyvavimas yra pripažintas.
Šios veiklos vykdomos pagal Lietuvos vaikų fondo parengtą projektą, finansuojamą 2014-2020 metų ES Europos Socialinio Fondo paramos lėšomis.