Pasaulinio vaikų fondo (World Childhood Foundation) finansuojamas projektas „Kartu“ yra vykdomas viešojoje įstaigoje Romų visuomenės centras Kirtimuose nuo 2010 m. birželio 1 d. iki dabar.

Per dvejus su puse metų  projekto metu veikė vaikų rankdarbių kūrybinės dirbtuvės, kur  vaikai turėjo galimybę išbandyti savo kūrybinius sugebėjimus. Dizainerė Jūratė Vosylienė mokė vaikus gaminti įvairius rankdarbius (atvirukus su siuvinėjimo ar aplikacijos elementais, vidaus interjero detales), siūti žaislus. Dizainerė mokė  vaikus dekoruoti paprastus parduotuvėje perkamus daiktus ir pritaikyti juos savo namų aplinkai puošti.  Buvo stengiamasi įtraukti vaikus į veiklą, skirtą Romų visuomenės centro aplinkai puošti: pakabinti užuolaidas, dekoruoti sofą, pagaminti mažesniems vaikams skirtas mokymo priemones (pvz. raidyną) ir jas išdekoruoti. Mokė vaikus pajusti, kad Romų visuomenės centras yra ir jų namai, kur jie praleidžia labai daug laiko. 2012 m. vyko ir siuvimo užsiėmimai, kuriuos su malonumu lankė ne tik mergaitės, bet ir berniukai. Vaikai buvo mokomi saugoti darbo priemones, palikti tvarkingai kitiems užsiėmimams, neišsinešti priemonių į namus. Po užsiėmimų vaikai būdavo mokomi sutvarkyti savo darbo vietą.

2010 m. vaikams buvo pristatytos rūbų modeliuotojo (dizainerio), visažisto, stilisto (kirpėjo) ir siuvėjos/ sukirpėjos profesijos, buvo pasakojama, kokių gabumų ir kokio išsilavinimo reikia norint mokytis ir įgyti šias profesijas.

2010 m. bendrose grupėse su visuomenės  daugumos atstovais (RVC ir projekto darbuotojais bei socialiai remtinais tėvais) romai buvo mokomi pagal “Tėvų efektyvumo ugdymo programą” (P.E.T.), naudojant Gordon Training International (JAV) metodiką. P.E.T. metodologija skirta supažindinti tėvus su nauja filosofija ir komunikavimo įgūdžiais, bei kitais specialiais įrankiais, padedančiais tėveliams užauginti kūrybingas ir iniciatyvias asmenybes. Mokymas buvo sudėtingas, nes grupių narių išsilavinimas buvo skirtingas, dažnai reikėjo naudoti dvi kalbas (lietuvių ir rusų), kad romų mamos suprastų, apie ką kalbama. Vėliau buvo atsisakyta nuoseklaus mokymo ir 2012 m. tėvai turėjo galimybę susirinkti į diskusijų grupes, aptarti jiems rūpimas bendravimo su vaikais problemas.

Nuo 2011 m. sausio Loreta Trakinskienė supažindino vaikus su vaiko ir žmogaus teisėmis. Interaktyvūs mokymai vykdavo beveik kiekvieną savaitę. Mokymus apsunkindavo tai, kad grupės nuolat kisdavo: vieni vaikai ateidavo, kiti išeidavo, todėl labai dažnai tekdavo kartoti jau anksčiau dėstytą informaciją, ją prisiminti iš naujo.  2012 m. p.Loreta mokymų metu stengdavosi vaiko teises susieti su ekonominiu raštingumu, mokymu planuoti savo pirkinius, jiems taupyti. Vaikai labai mėgo užsiėmimų metu piešti. Mokymams naudodavo Astos Gaižutienės parengtą ugdomąją priemonę VAIKO TEISĖS IR PAREIGOS. Žaisdami vaikai ne tik sužino, kas yra teisės ir pareigos, bet ir mokosi deramo, pagarbaus elgesio su bendraamžiais, tėvais ir kitais suaugusiaisiais. Naudodami iliustruotas teisių ir pareigų korteles vaikai mokosi skaityti, suino, kokiais atvejais jis gali ir privalo kreiptis pagalbos, įsidėmi, kas jam yra galima ir kas draudžiama, sužino, nuo ko jį turi saugoti suaugusieji. Vaikai buvo ypatingai mokomi gerbti savo vardą, didžiuotis juo, neprasivardžiuoti. Vyresnėms mergaitėms patiko naudojant šias korteles aiškinti mažesniems jų teises ir pareigas.

 2011 m. ir 2012 m. vyko vaikų socialinių įgūdžių mokymai. Vaikai mokėsi pagrindinių socialinių įgūdžių: mokėti išreikšti savo nuomonę ir išklausyti kitą, mokėsi bendrauti tarpusavyje, pripažinti ir atpažinti konfliktines situacijas, mokytis spręsti konfliktines situacijas remiantis savo turimu žinių bagažu, apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų (pvz. naudojant pirotechnines priemones), mokėsi sveikos gyvensenos įgūdžių, suprasti stereotipus, mokėsi tolerancijos ir kt. Visi užsiėmimai būdavo ineraktyvūs. Socialinė pedagogė Dileta Pečiulytė naudodavo daug įvairių žaidimų.  Vaikai kartu su ja ir kitais projekto / RVC darbuotojais vykdavo į įvairius renginius, susitikimus, lankydavo valstybines ir kitas įstaigas, susipažindavo su jų veikla. Projekto lėšomis vaikai kartais būdavo pamaitinami.

2012 m. Romų visuomenės centro lankytojams vaikams projektas “Kartu” pasiūlė ir popieriaus karpinių užsiėmimus (vadovė meno kūrėja Laimutė Fedosejeva). Vaikai užsiėmimų metu mokėsi ir tobulino karpymo ir darbų apipavidalinimo techniką (vystė smulkiąją motoriką), skatino jų vaizduotę, atmintį, pratino tvarkyti darbo vietą, saugoti įrankius, gebėti susikaupti, susikoncentruoti. Birželio mėnesį 4 vaikų darbai dalyvavo Respublikinėje vaikų karpinių parodoje/konkurse, Sergejaus Soročinskio darbai dalyvavo Tarptautinėje vaikų karpinių parodoje Miunchene (Vokietija). Vaikams šie užsiėmimai labai patiko, nes kiekvieno užsiėmimo pabaigoje jie dažniausiai jau turėdavo gatavą darbelį Vaikams būdavo smagu neštis savo darbus į namus. (karpinį).

Tėvai džiaugdavosi jų darbais ir Romų visuomenės centre veikiančioje jų darbų ekspozicijoje.

Daugiau informacijos apie World Childhood Foundation galima rasti www.childhood.org

2012 m. rugsėjo 14 d. Romų visuomenės centre lankesi World Childhood Foundation valdybos narai ir darbuotojai.