Vyresniojo amžiaus žmonių socialinė integracija. Tikslas sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą socialinėje srityje ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje.