Vyresniojo amžiaus žmonių socialinė integracija projektas įgyvendintas
nuo 2018 kovo iki 2021 m. rugsėjo. Projekto trukmė 42 menesiai.
Vykdytojas Lietuvos vaikų fondas.Tikslas sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą socialinėje srityje ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Numatyta projekte dalyvių – 145, rezultatas pasiektas -158. Savanorystes veiklas tęsia 23 dalyviai. Siekiant spręsti vyresnio amžiaus asmenų problemas tikslinės grupei suteiktas kompleksas visų paslaugų, sukuriant palankias sąlygas vyresniojo darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Projektas dalinai finansuojamas Europos Socialinio Fondo lėšomis 100180 EUR , LVF – 5320 eur. Bendra projektui skirta suma 105600 eur. Projektas įgyvendintas penkiose Vilniaus miesto apskrities savivaldybėse ( Vilniaus miesto, Trakų, Švenčionių, Ukmergės, Širvintų rajonų).