Skirti Lietuvos vaikų fondo prizą „UŽ TAURŲ POELGĮ VAIKYSTEI“ p. Indrei Tijūnėlienei, Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė“ pirmininkei, įteikiant Lietuvos vaikų fondo diplomą ir Virginijos Jasiūnaitės – Juršienės skulptūrėlę „Gerumas“ su užrašu „Už taurų poelgį vaikystei“.

Įvertinant ilgametį Lietuvos vaikų fondo bendradarbiavimą su Nyderlandų bendradarbiaujančiais fondais Centrinei ir Rytų Europai bei šio Fondo koordinatoriumi Lietuvai ir Estijai p.Octavius Regout, jo asmeninį rūpestį ir didelį norą padėti Kirtimuose gyvenantiems romų vaikams bei jų šeimoms, statant Romų visuomenės centro pastatą Kirtimuose, ir paramą kitoms vaikų ir socialinės globos institucijoms Lietuvoje

Skirti Lietuvos vaikų fondo prizą „UŽ TAURŲ POELGĮ VAIKYSTEI“ p.Octavius REGOUT, Nyderlandų bendradarbiaujančių fondų Centrinei ir Rytų Europai koordinatoriui Lietuvai ir Estijai, įteikiant Lietuvos vaikų fondo diplomą ir Virginijos Jasiūnaitės – Juršienės skulptūrėlę „Gerumas“ su užrašu „Už taurų poelgį vaikystei“.