Projekto objektas ir vieta

Projektas vyko Kirtimų gyvenvietėje Vilniaus mieste. Pagrindinis tikslas – suteikti galimybę romams lavinti vaikus ikimokyklinio parengimo klasėse, įgalinti romų bendruomenės narius gauti socialines, medicinines ir ekonomines paslaugas.

Projekto rezultatai

LVF kartu su pagrindiniu partneriu iš Prancūzijos – UN ENFANT PAR LA MAIN – įgyvendindami ES PHARE LIEN programą “Kirtimų čigonų bendruomenės centras” organizavo ir vykdė pirmųjų  tiesioginių socialinių paslaugų teikimą bendruomenėje romų vaikams ir jų šeimoms. Buvo organizuotas 6-10 metų vaikų ikimokyklinis rengimas. Buvo sukurtas vaikų miuziklas “Rock’n’Rom” ir parodytas Vilniaus 58-je vidurinėje mokykloje bei Vilniaus mokytojų namuose.

Papildomai buvo rengiamos medicininės konsultacijos ir suteikiamos higienos žinios. Buvo gerinamos bendruomenės sąlygos: instaliuotos 2 naujos vandens kolonėlės (kartu su “Vilniaus vandenimis”), 4 dušai ir 3 skalbimo mašinos instaliuotos sanitariniame centre.

Projekto eigoje socialinė darbuotoja Dalia Paškauskienė ir Lietuvos čigonų bendrijos “Čigonų laužas” prezidentas Josifas Tyčina dalyvavo Europos Komisijos rengtoje konferencijoje apie NVO projektus, remiančius Romų bendruomenes Centrinės ir Rytų Europos šalyse (Briuselis, 2000 m. rugsėjis).

Projekto metu organizuoti 4 tarptautiniai seminarai: Romų kultūra ir socialinė integracija Rytų Europos šalyse (2001 m. sausis); Romų problemos: ekonominė integracija (2001 m. balandis- gegužė); Romų problemos: švietimas (2001 m. gruodis); Romų problemos: socialinė integracija (2002 m. sausis). Jie sudarė galimybę Lietuvos Romų organizacijų lyderiams bei rajonų/miestų savivaldybių darbuotojams susipažinti su Romų problemomis, jų sprendimo galimybėmis bei patirtimi kitose Centrinės Europos šalyse (seminaruose dalyvavo ir kalbėjo Romų organizacijų atstovai iš Bulgarijos, Slovakijos, Čekijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos).

LVF projekto metu sudarė galimybę suaugusiems ir paaugliams mokytis valstybinės lietuvių kalbos, kompiuterių raštingumo pradmenų, siuvimo. Projekto metu pirmieji Romų atstovai buvo įdarbinti mokytojų asistentais – ši veikla yra tęsiama. Projekto dėka VšĮ Romų visuomenės centras aprūpintas kompiuteriais ir kita organizacine technika.

LVF kartu su partneriais – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybe ir Lietuvos čigonų bendrija “Čigonų laužas” – įsteigė viešąją įstaigą ROMŲ VISUOMENĖS CENTRAS. Tuo pačiu metu LVF kartu su TMID organizavo centro darbuotojų paiešką ir atranką. Buvusi LVF darbuotoja Svetlana Novopolskaja, dirbusi projekto “Kirtimų Romų bendruomenės centras” asistente, laimėjo konkursą ir sėkmingai dirba Romų visuomenės centro direktore. Visi atrinkti darbuotojai ir šiuo metu dirba kartu su Romais. Svarbu paminėti, kad Romų visuomenės centre pastaruoju metu iš 13 darbuotojų  net  8 darbuotojai yra Romų bendruomenės atstovai.

LVF kartu su savo partneriais – organizacija WORLD EMERGENCY RELIEF (Jungtinė Karalystė) – 2002 m. gegužės mėn. organizavo 5 dailininkų iš Londono (Didžioji Britanija) meno dirbtuvę Romų visuomenės centre ir Vilniaus 2-se vaikų globos namuose. Dailininkai kartu su vaikais piešė, lipdė, vėrė karolius ir kt. Kaip vienas iš projekto rezultatų ant abiejų pastatų sienų liko šių įstaigų emblemos-iškabos.