Projekto vieta ir trukmė

Druskininkų vaikų reabilitacijos ligoninė “Saulutė”, Lietuva. Projekto trukmė – 2 metai.

Projekto rezultatai

1996-1997 m. Druskininkų vaikų reabilitacijos ligoninėje “Saulutė” sėkmingai vyko ES PHARE LIEN finansuojama vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi (toliau CP), reabilitacijos programa. Dėmesys buvo skirtas motinų, “Saulutės” ir vietinių CP centrų darbuotojų mokymui, naujų metodikų įdiegimui. Apmokyti darbuotojai iš skirtingų Lietuvos vietovių sėkmingai tęsia veiklą. Įrengtos medžio dirbtuvės minimaliai kompensacinei įrangai gaminti. Vėliau projekte dalyvavusių šeimų ir specialistų darbuotojų pastangomis susikūrė Lietuvos Cerebrinio Paralyžiaus Asociacija, kuri yra puiki paramos grupė kitoms šeimoms, auginančioms CP vaikus. Tai akivaizdi LVF veiklos projekte sėkmė. Mūsų savalaikiai suteiktos paslaugos, žinios, parama tuometinėms šeimoms, auginančioms CP vaikus, ir CP specialistams šiandien sėkmingai tęsiamos.

Organizacijos vaidmuo

Lietuvos vaikų fondas buvo vietinis Prancūzijos nevyriausybinės organizacijos UN ENFANT PAR LA MAIN partneris ir praktiškai įgyvendino projektą.

Projekto finansavimas

235 596 ECU per du projekto gyvavimo metus

Pagrindiniai projekto donorai

204 036 ECU – ES PHARE LIEN programos lėšos (86,16 %)

31 560 ECU – UEPLM ir LVF lėšos