Aflatoun programos išskirtinumas: holistinė programa, skirta propaguoti vaikų teises per jų įgalinimą vystant jų finansinį, ekonominį ir socialinį raštingumą, įgalinant juos dalyvavimui (participation) ir paverčiant juos bendruomenės “pokyčių agentais”.

Šiandien specialistai, mokslininkai ir praktikai sutaria įvardindami socialinių įgūdžių stoką kaip pagrindinę socialinės atskirties priežastį, turinčią kai kada net nepataisomai neigiamą įtaką žmonių likimams, jų socialinei ir profesinei padėčiai. Sudėtingiausia yra vaikų situacija, kai socialinių įgūdžių trūkumas įsisenėja, nėra padedamas pagrindas kitiems įgūdžiais susikurti, susidaro uždaras skurdo ir atskirties ratas.

Tiek pasaulinė, tiek europinė praktika rodo, kad be kitų socialinių įgūdžių, bendravimo, karjeros planavimo, šeimyninio gyvenimo taip pat yra labai svarbūs finansinio raštingumo įgūdžiai: taupymo, kaupimo,  pajamų išlaidų planavimo, pajamų įvairinimo ir didinimo. Lietuvoje šiuo metu profesionalių programų, skirtų įvairaus amžiaus vaikų finansinio raštingumo ugdymui, trūksta. Vaikų globos namuose apskritai nebuvo įgyvendintas nei vienas tokio tipo projektas.

Sprendžiama problema: ugdyti vaikų finansinį raštingumą yra būtinybė.

Bendradarbiaujant Trakų švietimo darbuotojų centrui, Lietuvos edukologijos universitetui ir Lietuvos vaikų fondui, kelti švietimo teikėjų darbuotojų, pedagoginio ir vadybinio personalui kompetencijas diegiant naujas darbo programas įgalinti juos mokytis visą gyvenimą ir veiksmingiau dirbti su švietimo darbuotojais ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose. Projekto Europos Ekonominės Erdvės studijų programos lėšomis finansuoto „Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per mokymąsi visą gyvenimą, motyvacijos didinimą interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo programas“ metu taikyti du novatoriškus metodus tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir interaktyvų darbą.