Pradėtas Aflatoun programos įgyvendinimas Lietuvoje rengiant specialistus darbui su Aflatoun programa. Trakų švietimo darbuotojų centras, Lietuvos edukologijos universitetas ir Lietuvos Vaikų fondas atrenka 20 savanorių iš savo partnerių, švietimo institucijų, finansinių įstaigų, švietimui vadovaujančių darbuotojų ir panašiai. Paprastai pirminių žinių nepakanka, reikalingas nuolatinis mokymasis, naujovių sekimas pasitelkiant Aflatoun Akademijos (aukščiau duota nuoroda) resursus ir kt., periodiniai susitikimai,aptarimai, stebėsena, tyrimai, apibendrinimai, prezentacijos. Vėliau pagal susitarimą sudaromos dešimties, trijų arba vienos dienos programos būsimiems mokymų treneriams. Pirmieji būsimieji treneriai įsteigia Aflatoun klubą, kuris prižiūri programos vystymąsi ir plėtrą, ieško partnerių, rūpinasi finansavimu, rengia bendrus susitikimus. Šie dvidešimt dalyvių surašo protokolą pagal Aflatoun pateiktas rekomendacijas, pasiskirsto vaidmenimis. Mokymų dalyviai parengs bendrą programą dalyvauti tarptautinėje Aflatoun dienoje, kuri vyksta kasmet kovo septynioliktą dieną. Tą dieną viso pasaulio vaikai kalbasi tarpusavyje interaktyviai. Numatomi žingsniai kaip įtraukti į procesą tėvus ir kt.

Bendri tikslai ir metodai:

· Tapti vienu iš lyderių vaikų ir jaunimo socialinio ir finansinio švietimo srityje plėtojant mokymus ir eksperimentuojant su naujais mokymo metodais.

· Siekti iki 2020 metų pabaigos įtraukti į Aflatoun mokymo programą 10 tūkstančių vaikų ir jaunimo, dirbti bent 10 regionų įgyvendinant geros kokybės programą.

· Parengti švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą, skirtą vaikų socialinio ir finansinio raštingumo programos Aflatoun taikymui Lietuvos švietimo įstaigose.

· Stiprinti bendradarbiavimą tarp organizacijų ir plėsti partnerių tinklą.

Aflatoun programa ir trijų Lietuvos institucijų bendradarbiavimas suteikia galimybę realizuoti vaikų socialines ir ekonomines teises. Dėka šių organizacijų galime tikėtis, jog vaikai galės būti įtraukti į ekonominio ir socialinio saugumo kūrimą jų bendruomenėse. Tikėtina, jog toks bendradarbiavimas leis palyginti įvairias bendradarbiavimo vizijas. Šis programos diegimas suteikia galimybę stiprinti vaikų teises naudojantis Aflatoun įrankiais išgirsti vaikų balsą tame procese.

Aflatoun programa grindžiama socialiniu, finansiniu interpretavimu ir suteikia galimybę tikslams pasiekti. Pokalbiai su švietimo darbuotojais leidžia tikėtis, jog darbas pagal Aflatoun programą duos abipusės naudos. Aflatoun leidžia palyginti, kaip švietimas keičia gyvenimo ciklo pažinimą. Ypatingai pradinėse klasėse, kur vaikų amžius nuo šešerių iki keturiolikos metų vadovėlių pagalba, kurie pritaikyti kiekvienam gyvenimo etapui užtikrina neformalų ugdymą ir yra garantas išsilavinimui įgyti. Aflatoun programos vykdymas labai priklauso nuo bendradarbiaujančių organizacijų paramos.