ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS PER MOKYMĄSI VISĄ GYVENIMĄ, MOTYVACIJOS DIDINIMĄ, INTERAKTYVIAI KURIANT IR DIEGIANT UGDYMO PROGRAMAS NR. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-014

Bendradarbiaujant Trakų švietimo darbuotojų centrui, Lietuvos edukologijos universitetui ir Lietuvos vaikų fondui, kelti švietimo teikėjų darbuotojų, pedagoginio ir vadybinio personalui kompetencijas diegiant naujas darbo programas įgalinti juos mokytis visą gyvenimą ir veiksmingiau dirbti su švietimo darbuotojais ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose taikant projekto metu du novatoriškus metodus tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir interaktyvų darbą.

Lietuvos vaikų fondui,Trakų švietimo centrui ir Lietuvos edukologijos universitetui bendradarbiaujant numatoma įgyvendinti Aflatoun programą kaip pilotinį projektą Trakų rajone ir supažindinti 5 regionų švietimo lyderius bei kitus atstovus su šios programos taikymu kasdieniniame darbe, sudominti juos šios patrauklios programos reikalingumu. Mokymų rezultatai ir vertinimas bus nuolat aptariami. Būtina pasitelkiant vietinį Aflatoun partnerį, Lietuvos vaikų fondą, panaudoti jo tiesioginį bendradarbiavimą su Aflatoun sekretoriatu Amsterdame. Aflatoun programa veikia 105 šalyse, o tai yra didžiulė patirtis ir sukauptas potencialas, kuris mūsų vaikams taip pat reikalingas. Socialinis ir finansinis švietimas susietas su atitinkamo regiono strategija ir remiasi operatyviniais metiniais duomenimis.

Daugiausia socialinio ir finansinio švietimo sėkmė priklauso nuo programos finansavimo, kuris tampriai susietas su metiniu planavimo procesu. Programos rezultatas priklauso nuo tikslaus planavimo. Finansavimui ateityje galima pasitelkti rėmėjus, atitinkamus fondus ir kt. Papildomas finansavimas remiasi trimis pagrindinėmis strategijomis: tradicinės dotacijos, bendradarbiavimas su finansinėmis institucijomis ir vyriausybės parama.